29 maja 2024
candle-4985178_1920

Żegnamy śp. Marka Tynkę

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi śp. Marka Tynki, wieloletniego członka Cechu, wyróżnionego Medalem św. Józefa oraz wieloma odznaczeniami rzemieślniczymi.
26 września 2023
tealights-6763542_1280

Żegnamy śp. Janusza Skalskiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego Kolegi śp. Janusza Skalskiego, Członka Zarządu Cechu, przewodniczącego sekcji kamieniarskiej. Wyróżnionego Medalem św. Józefa, odznaczeniami państwowymi, miejskimi i rzemieślniczymi.
29 czerwca 2023
candle1

Żegnamy śp. Sylwestra Palę

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Śp. Sylwestra Pali, wieloletniego członka Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia. Starszy Cechu, Zarząd i kierownik biura.
21 marca 2022
DSCF5404

Dzień św. Józefa – Patrona budowlanych

Z okazji święta patrona budowlanych, 19.03.2022 r. w kościele Bożego Ciała wręczone zostały Medale św. Józefa, przyznawane przez Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych oraz Małopolską Izbę Budowlanych kierowaną przez prezesa Janusza Chwajoła. Medale są honorową nagrodą przyznawaną osobom zasłużonym dla rozwoju rzemiosła budowlanego. To już XX edycja Odznaczeń, których […]
29 października 2021
PIRNIWwwwCRB

Dotacja dla Cechu z Polskiego Inkubatora Rzemiosła

„Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem zakładającym wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Głównym celem programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w […]