DSCF5404
Dzień św. Józefa – Patrona budowlanych
21 marca 2022
Pokaż wszystkie wpisy

Dotacja dla Cechu z Polskiego Inkubatora Rzemiosła

PIRNIWwwwCRB

Polski Inkubator Rzemiosła

„Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem zakładającym wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym.

Głównym celem programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Program obejmuje okres od 2021 do 2030 r.

Dotacje w ramach pierwszego konkursu to środki przeznaczone na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych, w ramach którego Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie aplikował na obydwie ścieżki:
1. ścieżka: Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych,
2. ścieżka: Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych.

MCRiPB uzyskał akceptację wniosku pt. "Modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby poprawy funkcjonowania MCRiPB", dot. Ścieżki 1 i otrzymał dotację w wysokości 19 450 zł na zakup sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, laptop, monitor, pakiet biurowy MS Office, urządzenie wielofunkcyjne, telefonu stacjonarny) i instalacji sprzętu i oprogramowania oraz instrukraż.

Grupą docelową są pracownik cechu, aktywni działacze cechu, a pośrednio również rzemieślnicy, kandydaci na czeladników i ich rodzice, kandydaci na mistrzów, mieszkańcy Krakowa poszukujący fachowców, instytucje organizujące wideokonferencje oraz inne osoby odwiedzające Cech, dzięki poprawie jakości Cechu. Dzięki modernizacji sprzętu komputerowego, możliwa jest obsługa adekwatna do istniejących potrzeb i rynku, szybsza i bardziej skuteczna.