Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Śp. Sylwestra Pali,
wieloletniego członka Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie.
Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Starszy Cechu, Zarząd i kierownik biura.