Siedziba:

Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych

Plac Wolnica 7
31-060 Kraków 

tel.  +48 12 430 62 23 

cech@cech-bud.krakow.pl